måndag 22 oktober 2012

Klädsel i kyrkan

Varför är folk så slarvigt klädda när de går till kyrkan? När man går på en gudstjänst, går man ju på fest. Eller hur? När vi går på en fest vill vi ju klä upp oss och se snygga ut. Hur mycket mer borde vi inte göra det när vi går på fest hos Gud?? Det är ju veckans höjdpunkt att gå på fest hos Gud - eller bryr vi oss inte om Gud, förstår vi inte att han är helig? Försök gå på Nobelfest i jeans och en slafsig tröja - tror du att du blir insläppt?!

måndag 3 september 2012

Är din vän viktig för dig?


I stand in Judgment now,
and feel that you're to blame somehow.
On earth, I walked with you day by day,
and never did you point the way.
You knew the Lord in truth and glory,
but never did you tell the story.
My knowledge then was very dim;
You could have led me safe to Him.
Though we lived together on the earth,
you never told me of the second birth,
and now I stand this day condemned,
because you failed to mention Him.
You taught me many things, that's true,
I called you "friend" and trusted you,
but I learn now that it's too late.
You could have kept me from this fate.
We walked by day and talked by night,
and yet you showed me not the light.
You let me live, and love, and die.
You knew I'd never live on high.
Yes, I called you a "friend" in life,
and trusted you through joy and strife.
And yet on coming to the end,
I cannot, now, call you "My Friend."

 

måndag 21 maj 2012

Jesu återkomst

Varför hör man nästan aldrig någon predika om Jesu återkomst längre? Vill vi inte att han kommer? Vill vi att det ska dröja länge innan han kommer?
Nu är det bara så att faktum är att Jesus kommer snart, mycket snart. Det är bäst att vi gör oss redo!

lördag 5 maj 2012

Helande

Stå på ordet och säg: Helande tillhör mig! Djävulen ska inte stjäla det från mig. Det tillhör mig. Jag ska ha mitt helande!
När du en gång sagt det, motsäg det aldrig. Låt dig inte påverkas av något, utan stå fast vid det du säger. Fortsätt att ta Guds medicin – Guds Ord – varje dag, och du kommer att bli bättre och bättre.
Ditt helande kanske inte visar sig på en gång, men misströsta inte. Ge inte upp, fortsätt tro så kommer ditt helande att manifesteras.

torsdag 3 maj 2012

Du kan inte tvinga dig att känna något som du inte känner, men du kan tvinga dig att göra det rätta trots dina känslor.

fredag 27 april 2012

onsdag 25 april 2012

Vi växer som kristna därför att vi är rotade i de troendes fruktbara gemenskap.

måndag 23 april 2012

NOAS ARK

Allt jag behöver veta har jag lärt mig från Noas ark:
1.       Missa inte båten.
2.       Kom ihåg att vi alla sitter i samma båt.
3.       Planera i förväg. Det regnade inte när Noa byggde arken.
4.       Behåll god kondition. När du är 60 kanske du får en stor viktig uppgift.
5.       Lyssna inte på kritikerna. Fortsätt bara att arbeta med det som behöver göras.
6.       Bygg din framtid på hög höjd.
7.       Res två och två för säkerhets skull.
8.       Snabbhet är inte alltid en fördel. Sniglarna kom ombord samtidigt som jeparderna.
9.       När du är stressad, koppla av.
10.   Kom ihåg att arken byggdes av amatörer, Titanic av professionella båtbyggare.
11.   Det spelar ingen roll hur det stormar, när du går med Gud finns det alltid en regnbåge som väntar.

söndag 15 april 2012

Tid med Gud

Läste i en undersökning att kristna i Sverige tillbringar mer tid framför tv:n än med Gud. Då räknades tid för gudstjänst, bön och bibelläsning.

HUR ÄR DETTA MÖJLIGT??

Är det då konstigt att kristenheten i Sverige befinner sig på defensiven och att de kristna är omotiverade, förvirrade och svaga??

torsdag 12 april 2012

Ur Bibeln 1891: 1 Mos 24: 1-8

Och Abraham war gammal och wäl ålderstigen: Och Herren hade wälsignat honom i all stycke.
Då sade han till sin äldsta hustjenare, den all hans tingist förestod: Lägg dina hand under mina länd:
Och swär mig wid Herran himmelens och jordenes Gud, att du icke tager minom sone hustru af Canaans döttrar, ibland hwilka jag bor:
Utan far in uti mitt fädernesland och till mina släkt och tag nimom sone Isaac hustru.
Tjenaren sade: Om så hände, att qwinnan icke wille komma med mig in i detta land, skall jag då låta din son komma dit i landet igen, dädan du kommen äst?
Abraham sade till honom: Wakta dig derföre, att du icke förer min son dit igen.
Herren himmelens Gud, som mig tog utur mins faders huse och utur mitt födsloland, den med mig talat och mig desslikes sworit och sagt hafwer: Detta landet will jag gifwa dine säd, han skall sända sin Ängel fram för dig, att du skall taga minom sone der hustru.
Hwar nu qwinnan dig icke följa will, så äst du qwitt denna ed: Allenast lät icke min son komma dit igen.

måndag 9 april 2012

Den utan jämförelse viktigaste strategin för att besegra ett rytande lejon är att stanna kvar utanför arenan.
Vi tar ett stort andligt steg framåt när vi mer börjar fokusera på att undvika frestelsen än att besegra den.
Vi bekämpar synden mest effektivt genom att be om att vi inte ska behöva kämpa mot onödiga frestelser.

lördag 31 mars 2012

Vittnesbörd

JESUSNAMNET

En tjej gick hem en kväll i Stockholm. En bil stannade på gatan, och ut hoppar en man och spärrar vägen för henne. I bilen sitter ett par män som ropar något. Mannen vill få med flickan i bilen. Inom sig ropar hon bara "Jesus, Jesus". Efter ett ögonblick springer mannen tillbaka in i bilen, och bilen kör i väg. Jesus hade räddat henne!

GLASÖGONEN

En kvinna var på ett möte i Stockholms-trakten. En man vittnade i mötet att han hade blivit helad i ögonen när någon bad för honom, så han behövde inte använda glasögon längre. Kvinnan gick hem, ingen bad för henne, hon bad inte heller själv om helande. Hon har haft dålig syn och glasögon sedan hon var liten. Nästa morgon när hon vaknade och tog på sig glasögonen såg hon suddigt. Hon trodde glasögonen var smutsiga och tog av sig dem, men då upptäckte hon att hon såg helt klart. Hon kunde se både på långt håll och läsa utan glasögon. Jesus hade helat henne!

tisdag 27 mars 2012

Bibelläsning


Det står dåligt till med bibelläsningen i församlingarna, och bibelkunskaperna – vem man än pratar med. Detta är mycket tragiskt, eftersom Bibeln är den viktigaste boken i våra liv. Bibeln ger oss kunskap om Gud och förändrar våra liv. Bibeln ger oss – tillsammans med bön – gemenskap med Gud. När man läser Bibeln fördjupar man sin relation till Gud och tron växer. Sinnet förnyas, och vi blir mer lika Kristus.

Bibeln innehåller 66 böcker.
Om man läser en bok per dag, tar det 66 dagar, drygt två månader, att läsa igenom Bibeln. En del böcker har många kapitel, andra få, så det jämnar ut sig.
Hur många gånger har du läst igenom Bibeln? Vi borde läsa igenom Bibeln åtminstone en gång per år. Med tanke på att det tar två månader att läsa igenom Bibeln, borde man hinna läsa igenom den sex gånger per år.
Bibeln innehåller nästan 1200 kapitel (1189 för att vara exakt). Läser man tio kapitel per dag, har man läst igenom Bibeln på tre månader. Läser man tre eller fyra kapitel per dag kommer man igenom Bibeln på ett år, och då har man inte ansträngt sig alls.

Det gäller att vara trogen. Ofta är vi kristna både slarviga och lata. Är Gud viktig i ditt liv eller inte?
Om vi älskar Jesus läser vi Bibeln. Vårt liv måste vara i överensstämmelse med vår bekännelse för att vi ska vara trovärdiga.  


måndag 26 mars 2012

Jabes bön

VÄLSIGNA MIG
UTVIDGA MITT OMRÅDE
LÅT DIN HAND VARA MED MIG
BEVARA MIG FÖR DET ONDA

1.    Bed om välsignelse.
2.    Föröka mina möjligheter och mitt inflytande för att beröra människors liv, inta nya områden.
3.    Längta att få uppleva mer av Guds hand.
4.    Bevara mig för det onda.

Gud favoriserar den som ber.
Be Herren om att bli mer använd av honom.
Gud öppnar himlens förrådshus därför att du ber om det.