fredag 27 april 2012

onsdag 25 april 2012

Vi växer som kristna därför att vi är rotade i de troendes fruktbara gemenskap.

måndag 23 april 2012

NOAS ARK

Allt jag behöver veta har jag lärt mig från Noas ark:
1.       Missa inte båten.
2.       Kom ihåg att vi alla sitter i samma båt.
3.       Planera i förväg. Det regnade inte när Noa byggde arken.
4.       Behåll god kondition. När du är 60 kanske du får en stor viktig uppgift.
5.       Lyssna inte på kritikerna. Fortsätt bara att arbeta med det som behöver göras.
6.       Bygg din framtid på hög höjd.
7.       Res två och två för säkerhets skull.
8.       Snabbhet är inte alltid en fördel. Sniglarna kom ombord samtidigt som jeparderna.
9.       När du är stressad, koppla av.
10.   Kom ihåg att arken byggdes av amatörer, Titanic av professionella båtbyggare.
11.   Det spelar ingen roll hur det stormar, när du går med Gud finns det alltid en regnbåge som väntar.

söndag 15 april 2012

Tid med Gud

Läste i en undersökning att kristna i Sverige tillbringar mer tid framför tv:n än med Gud. Då räknades tid för gudstjänst, bön och bibelläsning.

HUR ÄR DETTA MÖJLIGT??

Är det då konstigt att kristenheten i Sverige befinner sig på defensiven och att de kristna är omotiverade, förvirrade och svaga??

torsdag 12 april 2012

Ur Bibeln 1891: 1 Mos 24: 1-8

Och Abraham war gammal och wäl ålderstigen: Och Herren hade wälsignat honom i all stycke.
Då sade han till sin äldsta hustjenare, den all hans tingist förestod: Lägg dina hand under mina länd:
Och swär mig wid Herran himmelens och jordenes Gud, att du icke tager minom sone hustru af Canaans döttrar, ibland hwilka jag bor:
Utan far in uti mitt fädernesland och till mina släkt och tag nimom sone Isaac hustru.
Tjenaren sade: Om så hände, att qwinnan icke wille komma med mig in i detta land, skall jag då låta din son komma dit i landet igen, dädan du kommen äst?
Abraham sade till honom: Wakta dig derföre, att du icke förer min son dit igen.
Herren himmelens Gud, som mig tog utur mins faders huse och utur mitt födsloland, den med mig talat och mig desslikes sworit och sagt hafwer: Detta landet will jag gifwa dine säd, han skall sända sin Ängel fram för dig, att du skall taga minom sone der hustru.
Hwar nu qwinnan dig icke följa will, så äst du qwitt denna ed: Allenast lät icke min son komma dit igen.

måndag 9 april 2012

Den utan jämförelse viktigaste strategin för att besegra ett rytande lejon är att stanna kvar utanför arenan.
Vi tar ett stort andligt steg framåt när vi mer börjar fokusera på att undvika frestelsen än att besegra den.
Vi bekämpar synden mest effektivt genom att be om att vi inte ska behöva kämpa mot onödiga frestelser.